• Asiantsdfed@Gmail.com

  • تماس با ما:09171599871

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 23:00-17:00

무덕관


مودوکوان یکی از پنج کوان اصلی هنرهای رزمی کشور کره جنوبی است که در سال 1945 توسط استاد فقید هوانگ کی اهل کشور کره جنوبی بوجود آمد معنی مودوکوان مدرسه تقوا ، فضیلت و پرهیزکای است که مودو به معنای هنرهای رزمی و کوان به معنای مدرسه است. استاد هوانگ کی پس از سالها تحقیق در هنرهای رزمی چین و ژاپن و کره جنوبی مودوکوان را تاسیس نمود و 10 سال بعد از معرفی مودوکوان هنر رزمی تکواندو در مودوکوان فعالیت خود را آغاز نمود. هنر رزمی تانگ سودو نیز در همان ابتدای تاسیس مودوکوان بوجود آمد و در مودوکوان رشد نمود و امروزه در سراسر جهان همه تانگ سودو را با نام تانگ سودو مودوکوان به خوبی می شناسند.