• Asiantsdfed@Gmail.com

  • تماس با ما:09171599871

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 23:00-17:00

فدراسیون جهانی و همگانیWTSDGF

فدراسیون جهانی و همگانی تانگ سودو مودوکوان کره جنوبی با نام اختصاری WTSDGF در کشور کره جنوبی شهر سئول قرار دارد این فدراسیون پس از پیدایش مودوکوان در کره جنوبی در سال 1945 همزمان با مودوکوان با نام فدراسیون جهانی و همگانی تانگ سودو مودوکوان فعالیت خود را آغاز نمود. فدراسیون جهانی تانگ سودو یکی از فدراسیون های دولتی هنرهای رزمی در کشور کره جنوبی است که در سراسر دنیا قریب به 90 نماینده رسمی دارد و هر ساله با برگزاری سمینارها و استاژ های فنی و همچنین برگزاری مسابقات در رشد و اشاعه هنر رزمی تانگ سودو موفق عمل نموده است این فدراسیون با فدراسیون های بین المللی، فدراسیون آسیایی و سازمان بین قاره ای توانسته است برنامه های خود را بصورت همگانی و هماهنگ انجام بدهد. در حال حاضر ریاست این فدراسیون برعهده استاد بزرگ کوئه وونگ چونگ دارنده دان 10 تانگ سودو می باشد.