• Asiantsdfed@Gmail.com

  • تماس با ما:09171599871

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 23:00-17:00

خبرهای تانگ سودو

استاژ فنی و سمینار سراسری نمایندگان تانگ سودو

سمینار و استاژ فنی دفاع شخصی کمیته تانگ سودو کشور در مورخ 1402/06/31 در تهران بزرگ با حضور ریاست محترم کمیته تانگ سودو ایران ، مسولین کمیته های فنی و آموزش و همه نمایندگان رسمی کمیته تانگ سودو در استانها و هنرجویان استانهای تهران و البرز در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می گردد.

 

دسته بندی مطالب

تصاویر منتخب

03.jpg