• Asiantsdfed@Gmail.com

  • تماس با ما:09171599871

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 23:00-17:00

سازمان بین قاره ای تانگ سودوI.T.O

مسئولیت سازمان بین قاره ای تانگ سودو برعهده استاد دومنیک جیکوبه رئیس سازمان بین قاره ای تانگ سودو I.T.O اهل کشور آمریکا دارای دان 9 تانگ سودو و مسئول کمیته فنی فدراسیون جهانی تانگ سودو مودوکوان کره جنوبی است. استاد دومنیک جیکوبه علاوه بر تانگ سودو در ورزش های بوکس، تای چی چوان و یوگای نظامی دارای درجه استادی است. وی در سال 1992 پس از موافقت فدراسیون جهانی تانگ سودو سازمان بین قاره ای تانگ سودو I.T.O را تاسیس نمود و در سراسر جهان جهت رشد و گسترش هنر رزمی تانگ سودو آن را معرفی نمود در حال حاضر سازمان بین فاره ای تانگ سودو قویترین سازمان تانگ سودو در برگزاری سمینارها و مسابقات حرفه ای است این سازمان در حال حاضر در 40 کشور دنیا دارای نمایندگان رسمی است. استاد دومنیک جیکوبه در سال 2000میلادی بعنوان مرد سال هنرهای رزمی کشور آمریکا انتخاب شد و در بخش نمایش قدرت تانگ سودو و ایستادن برروی شمشیرهای تیز و عبور سوزن های بلند از ساعد دست و تحمل 30 کیلو گرم وزن برروی این سوزن ها رکورد دار گینس می باشد. مرکزیت سازمان بین قاره ای تانگ سودو در کشور آمریکا ایالات نیوجرسی است که آکادمی مرکزی این سازمان نیز در همین ایالت واقع شده است.