• Asiantsdfed@Gmail.com

  • تماس با ما:09171599871

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 23:00-17:00

انجمن تانگ سودو ایرانIRANTSD

انجمن تانگ سودو ایران پس از تصویب سبک تانگ سودو در شورای ساماندهی سبکهای رزمی وزارت ورزش و جوانان در سال 1392 تاسیس و سبک تانگ سودو فعالیت خود را تحت پوشش فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ایران آغاز نمود، این انجمن در حال حاضر در 15 استان کشور نماینده فعال دارد. انجمن تانگ سودو ایران در حال حاضر قریب به 150 کمربند مشکی،100 مربی رسمی و 60 داور رسمی فدراسیونی دارد. انجمن تانگ سودو ایران در اغلب سازمان های هنرهای رزمی معتبر کشورهای اروپایی و آمریکایی به ثبت رسیده است به گونه ای که براساس فعالیت گسترده این انجمن فدراسیون جهانی تانگ سودو مودوکوان کره جنوبی مجوز رسمی فدراسیون رو برای تانگ سودو ایران صادر نمود.